Кошик
60 відгуків

Паспорт "Електродний водонагрівач «GAZDA» ЕВН-105/110"

Паспорт "Електродний водонагрівач «GAZDA» ЕВН-105/110"

29.04.16

1.Призначення

Електродні водонагрівачі ЕВН призначені для:

· Облаштування високоефективних індивідуальних систем опалення з баком-акумулятором тепла

· Нагрівання водопровідної води в установках гарячого водопостачання в промисловості та комунальній сфері

· Застосування замість ТЕН в різних водогрійних установках (в якості вогнетривкого ТЕН)

2. Пристрій і принцип роботи

Принцип роботи електродного водонагрівача - пряме перетворення електричної енергії в теплову при проходженні змінного струму через воду від одного електрода до іншого.

Даним принципом обумовлена конструкція електродного водонагрівача, який складається з металевого корпусу з отворами, що є одним електродом, і другого - штирьового електрода, встановленого в герметичний корпус через ізолятор. Обидва електроди мають клеми в захисних кожухах для підключення проводів живлення.

Потужність електродних водонагрівачів визначається електропровідністю (питомим опором) води, що нагрівається.

Чим вище числове значення електропровідності води - тим вище значення струму колектора і, відповідно, його потужності.

Відмінною особливістю роботи електродних водонагрівачів є плавне збільшення споживаного струму і, відповідно, збільшення потужності, що віддається, пропорційно зростанню температури води (з-за підвищення її електропровідності). Так, при температурі води 15°С електродний водонагрівач розвиває близько 50% своєї номінальної потужності, при 60°С - близько 100%, при 80°С - близько 125%, і т. д.

3. Основні технічні характеристики 

п/п

 

Характеристики

Модель

ЕВН-105

ЕВН-110

1

Напруга живлення 50/60 Гц, В

140...275

140...275

2

Номінальна потужність, кВт:

2,5

5,0

3

Максимальна потужність, кВт:

6,0

10,0

4

Максимальний струм , А:

27,0

45,0

5

Номінальна електропровідність води, µS/sm  при 20°С:

350...450

350...450

6

Переріз струмопровідного дроту живлення, (мідь) мм2

6,0

10,0

7

Різьба установча

Ду32 (11/4")

Ду32 (11/4")

8

Клас захисту від ураження ел. струмом

1

1

9

Ступінь захисту від вологи

IP34

IP34

10

Габаритні розміри, мм

180х65х80

260х65х80

11

Маса, кг

0,65

0,95

 

4. Вказівка заходів безпеки

Прилад використовує небезпечна для життя напруга!

Монтаж електричної схеми живлення і управління приладом повинні виробляти електрики, вивчили цей посібник з експлуатації та мають відповідні кваліфікацію і допуск.

При експлуатації і технічному обслуговуванні приладів необхідно дотримуватись вимог «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» і «Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів».

Прилад повинен експлуатуватися у вибухобезпечному приміщенні при відносній вологості до 80%.

Атмосфера не повинна містити кислоти, луги та інші агресивні елементи.

Корпус приладу і відкриті електропровідні частини системи опалення повинні бути заземлені. Конструкція заземлювача повинна відповідати вимогам ПУЕ. Опір заземлення котла - не більш 4 Ом.

Провід живлення та заземлення приладу повинні мати переріз не менше зазначених в п. 6 таблиці 1.

Комутаційна і керуюча котлом електроапаратура повинна бути розрахована на струм не менше зазначених в п. 3 таблиці 1.

Система опалення, в яку монтується прилад, не повинна містити будь-яких запірної або регулюючої арматури на ділянці до Групи безпеки або розширювального бака.

Перед вхідним патрубком бака повинен бути встановлений фільтр грубого очищення теплоносія (фільтр-грязьовик).

Теплоносій (вода або низкозамерзающая рідина) повинен мати електропровідність, не перевищує значення п. 5 таблиці 1.

5. Монтаж

Перед установкою водонагрівача зробіть його огляд на предмет відсутності видимих пошкоджень і наявності сторонніх предметів усередині після транспортування і зберігання.

Водонагрівач може встановлюватись вертикально або горизонтально.

При горизонтальному монтажі корпус водонагрівача необхідно зорієнтувати таким чином, щоб прорізи робочої частини корпусу розташовувалися вгорі і внизу - для найкращої циркуляції води, що нагрівається. Така умова виконується, якщо при установці «нульова» клема (N) зорієнтована вгору або вниз (див. фото).


Монтаж електричної схеми повинні проводити фахівці-електрики (п. 4), суворо дотримуючись вимог цього Керівництва та монтажних схем на конкретну автоматику.

Для монтажу необхідно використовувати мідний провід, перетин і марка якого відповідають вимогам п. 6 таблиці 1 і вимогам нормативних документів встановлюється на автоматику і додаткове обладнання.

При підключенні проводів до клемника необхідно суворо дотримуватися місця підключення «фази» (L) і «нуля» (N) - відповідно з інформаційними табличками клемників електрообладнання.

6. Приготування теплоносія

Головний і визначальний параметр теплоносія для електродного водонагрівача - його електропровідність. Електропровідність - це чисельне вираження спроможності розчину проводити електричний струм. Одиниця виміру електропровідності - S/sm (S -«Сіменс»). Чим вище числове значення електропровідності теплоносія - тим вище струм і, відповідно, потужність нагрівача. Прилад для вимірювання електропровідності розчинів - кондуктометр.

Числовий вираз електропровідності назад пропорційно числового виразу питомого опору теплоносія, який вимірюється в Ом/див. тобто, чим нижче числове значення питомого опору - тим вище струм (і потужність) нагрівача.

Найбільш ефективна робота всіх електродних нагрівачів досягається при електропровідності теплоносія на рівні 300...500 μs/sm (питомий опір 1600...1300 Ом/см) при температурі 20°С (при зміні температури теплоносія значення теж змінюється).

Якщо для управління роботою водонагрівача ЕВН використовується напівпровідникова автоматика з функцією регулювання потужності («КРОС-7» або «ГАЗДА RN-105», і аналогічні) електропровідність теплоносія може бути в межах 300...1500 μs/sm. Тобто, в якості теплоносія можна використовувати водопровідну воду.

При використанні механічної автоматики («БАК-5» і аналогічні) - електропровідність теплоносія має становити 350...450 μs/sm. В такому випадку в якості теплоносія може використовуватися або спеціалізована низкозамерзающая рідина (для побудови незамерзаючих опалювальних систем), або приготований на основі води розчин, мають вказаний рівень електропровідності.

Для самостійного приготування теплоносія рекомендується застосовувати очищену від всіх домішок (дистильовану, дощову, снігову) воду, в якій розчиняється активатор АТ-400 (поставляється в пляшках на 10/25/50/100 літрів води). Такий теплоносій буде мати електропровідність 400 μs/sm і володіти рядом корисних якостей для всієї системи (див. в описі АТ-400).

Для приготування теплоносія можна також використовувати харчову соду (натрій двовуглекислий) - з розрахунку 30 гр. на 100 л води.

Теплоносій необхідно готувати у чистій скляній або пластикової ємності. Через 15...20 хвилин після повного розчинення соди виміряти кондуктометром електропровідність отриманого теплоносія. Якщо значення не дорівнює 350...450 μs/sm, його необхідно змінити коригуванням до потрібного, тобто додаванням харчової соди (електропровідність збільшується) або дистильованої води (електропровідність зменшується).

Якщо немає кондуктометра - залити в систему первинно приготований розчин (30 гр. соди на 100 л води) і виконати коригування в процесі первинного пуску водонагрівача. Вона полягає у вимірюванні по амперметру або токоизмерительными кліщами мінімального струму на початку запуску та/або максимального струму при досягненні максимальної (заданої) температури води, і підгонки струму до паспортним значенням (зазначені в розділі 8 "Запуск системи, експлуатація і технічне обслуговування"). Припасування струму виробляти додаванням в теплоносій харчової соди (струм зростає) або дистильованої води (струм зменшується) шляхом заміщення порцій теплоносія порціями коригувальної рідини.

7. Управління водонагрівачем

Існує безліч автоматичних пристроїв для управління електродним водонагрівачем, тому вибір треба зробити, виходячи з параметрів конкретної системи:

7.1. По виду теплоносія.

Якщо нагрівач використовується в закритій системі з приготованим теплоносієм (див. п. 6) - управління можна виробляти «механічної» автоматикою, комутація навантаження в якій проводиться всілякими реле (контакторами). У цій групі: накладні терморегулятори, терморегулятори з виносним датчиком, блок автоматики БАК-5 і його аналоги.

Якщо потрібно проводити нагрівання непідготовленої або проточної води - управління можна проводити тільки напівпровідникової автоматикою з регулюванням потужності нагріву. У цій групі: контролер-регулятор «КРОС-7», регулятор «ГАЗДА RN-105/110» та їх аналоги.

7.2. По потужності.

Обрана автоматика повинна бути розрахована на комутацію відповідної потужності. При виборі «механічної» автоматики рекомендується «запас» потужності 15...30%.

7.3. За додатковими функціональними можливостями.

Всі перераховані вище типи автоматик забезпечують автоматичне підтримання температури теплоносія на встановленому користувачем рівні.

Друга функція - управління насосом. При відсутності насоса:

· «механічної» автоматикою будуть служити накладні терморегулятори, терморегулятори з виносним датчиком, та аналогічна апаратура;

· напівпровідникова автоматика - регулятор «ГАЗДА RN-105/110» і аналоги.

Якщо потрібно керування насосом:

· «механічна» автоматика - блок автоматики БАК-5 і його аналоги;

· напівпровідникова автоматика - контролер-регулятор «КРОС-7».

Третя функція - можливість підключення зовнішніх керуючих пристроїв. Наприклад, підключення кімнатного термостата для управління системою по температурі повітря, або підключення добового таймера для використання нічного тарифу на електроенергію. Такий керуючий вхід мають:

· «механічна» автоматика - блок автоматики БАК-5 і його аналоги;

· напівпровідникова автоматика - контролер-регулятор «КРОС-7», регулятор «ГАЗДА RN-105/110».

 

Найбільшим набором функціональних можливостей має контролер-регулятор «КРОС-7». Дана автоматика значно спрощує запуск та експлуатацію системи з електродним водонагрівачем, має широкі функціональні можливості і найвищу ступінь захисту від усіх відомих ризиків експлуатації електричних опалювальних систем:

· Комутація силових ланцюгів нагрівача і насоса проводиться напівпровідниковими приладами, ніж досягнута безшумність (відсутність клацань контакторів), надійність (немає зносу контактів), безпека (неможливо «залипання» і пригорання контактів)

· Плавне регулювання і стабілізація потужності нагрівача - користувач може плавно встановлювати (стабілізувати) потужність на рівні 5...100%

· Застосування в якості теплоносія водопровідної води

· Можливість експлуатації опалювальної системи при відключенні електроенергії, встановивши споживану потужність водонагрівача під наявний джерело резервного живлення

· Система повністю працездатна і зберігає параметри при коливаннях напруги мережі від 150 до 265 В

· Управління двома системами циркуляції теплоносія - окремий канал (датчик температури і керуюча група контактів триходового клапана) для облаштування системи гарячого водопостачання (в літній час - без нагрівання опалювальної системи) або теплої підлоги, з установкою незалежних температур в системах

· Можливість паралельного підключення необмеженої кількості зовнішніх керуючих пристроїв (кімнатні термостати, радіокеровані виконавчі механізми, комутатори системи «Розумний будинок», і т. д.)

8. Запуск системи, експлуатація і технічне обслуговування

Незалежно від стану трубопроводів і радіаторів опалювальної системи (нові чи б/у), всю систему перед закачуванням приготованого теплоносія необхідно ретельно промити, для чого закачати чисту воду в систему, підключити циркуляційний насос на 3...6 годин. Якщо система стара, промивання необхідно проводити із застосуванням інгібітору корозії - згідно інструкції на його застосування, або активатора АТ-400 у подвійній концентрації. Одночасно з промиванням усунути течі в системі.

Після цього промивальну воду треба повністю злити і очистити фільтр-грязьовик.

Закачати приготований теплоносій у систему.

Перед першим запуском системи необхідно переконатися в завершеності монтажу електротехнічної і сантехнічної частин системи, перевірити правильність і надійність кріплення проводів і обладнання.

Запустіть систему - увімкніть живлення автоматики та виберіть бажані параметри роботи. Контролюйте показники температури теплоносія і струму водонагрівача, і звіряйте їх з наведеними в таблиці 2.

п/п

Модель ЕВН і

необхідна

максимальна потужність

 

Струм ЕВН при температурі 20°З 

 

Струм при ЕВН

температурі 65°З

 

1

ЕВН-105 - 2 кВт

- 3 кВт

- 4 кВт

- 5 кВт

3,9...4,1

5,8...6,2

7,8...8,2

9,8...10,4

8,8...9,4

13,2...14,0

17,5...18,5

22,3...22,8

2

ЕВН-110 - 6 кВт

- 7 кВт

- 8 кВт

- 9 кВт

- 10 кВт

12,5...13,2

13,5...14,3

14,5...15,4

15,5...16,5

16,5...17,6

27,0...28,0

31,0...32,0

35,0...36,5

39,5...41,0

44,0...45,5

При запуску системи опалення в охолодженому приміщенні великої площі і тривалому зростанні температури води в системі рекомендується на час виходу нагрівача на режим вимкнути 30-50% радіаторів. Це дозволить скоротити час нагріву води в «укороченою» системі опалення і зменшити загальний час коригування електропровідності теплоносія, якщо таке буде необхідно.

Якщо після виходу на максимальну температуру води струм не відповідає значенню таблиці 2, тобто виникає необхідність коригування електропровідності теплоносія, то на час додавання чергової порції соди або дистильованої води необхідно відкрити всі радіатори і дочекатися повного перемішування води у всій системі.

Якщо після виходу «укороченою» системи на заданий режим струм відповідає паспортному - включити всі радіатори і дочекатися усталеного режиму для всієї системи опалення, після чого знову заміряти струм навантаження. Якщо при температурі 65°С струм споживання водонагрівача знаходиться в межах, зазначених у таблиці 2 - налаштування системи можна вважати завершеною.

Через 7...10 днів експлуатації системи (особливо актуально для систем зі старими трубопроводами та радіаторами) зробити виміри струму і, при необхідності, знову провести коригування електропровідності теплоносія.

Подальша експлуатація водонагрівача не передбачає якого-небудь втручання користувача, крім коригування налаштувань параметрів автоматики для отримання потрібних параметрів роботи системи.

Слід розуміти, що економічність опалювальної системи - це, насамперед, добра теплоізоляція приміщення, що обігрівається.

Якщо система працює коректно - водонагрівач не передбачає його технічне обслуговування, крім перевірки затягування гайок кріплення проводів - один раз на рік, перед початком опалювального сезону.

В опалювальній системі необхідно по закінченню кожного опалювального сезону очищати фільтр-грязьовик.

В період експлуатації системи з відкритим розширювальним баком доливати в нього до нормального рівня:

· дистильовану (дощову, снігову) воду - якщо зменшення рівня відбувається за рахунок випаровування;

· «базовий» (див. п. 6) теплоносій, якщо зменшення рівня відбувається за з'явилася течі

9. Можливі несправності та способи їх усунення

Ситуація

Ймовірна причина

Спосіб усунення

1. При подачі живлення на водонагрівач спрацьовує автомат захисту

Струм відсічки автомата нижче, ніж фактичний струм водонагрівача.

Коротке замикання в проводці, неправильне підключення водонагрівача

 Електропровідність теплоносія значно перевищує вимоги даного Керівництва

Замінити автомат, якщо струм його відсічення нижче паспортного значення максимального струму водонагрівача

Перевірити проводку на предмет наявності КЗ і відповідність підключення проводів «фаза» і «нуль»

Замінити теплоносій або здійснити коригування його електропровідності згідно п. 6

2. Струм колектора відповідає пусковому паспортному значенню, але система не розігрівається до максимальної температури

Великий обсяг або витрата теплоносія

Збільшити потужність водонагрівача або встановити додатковий

3. Водонагрівач поступово втрачає потужність, коригування і заміна теплоносія не дають результатів

На поверхні електрода і корпусу (всередині) утворився наліт діелектричний

Підвищений знос електрода:

· з-за наявності агресивних домішок в теплоносії

· низька якість електроенергії (наявність постійної складової у змінному струмі - електрод руйнується електролізом)

Вийняти електрод, очистити його і внутрішню поверхню корпусу водонагрівача

 

Замінити електрод і теплоносій

Підключити живлення системи до іншої фази (при однофазному введенні - вирішується з постачальником електроенергії)

4. Водонагрівач поступово підвищує потужність

З старої системи вимиваються солесодержащие нашарування

Промити систему із застосуванням інгібітора, залити новий теплоносій

 

10. Комплект постачання

1.   Електродний водонагрівач ЕВН-105/110 1 шт

2.   Руководство по эксплуатации / Паспорт                           1 экз.

3.   Индивидуальная упаковка                                                  1 комплект

11. Правила хранения                                                                              

Электродные водонагреватели ЭВН должны храниться в упаковке изготовителя в отапливаемых помещениях при температуре от +1 до +25 С при относительной влажности до 80%.

Штабелирование - не более 10 штук.

12. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи.

В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно производит ремонт водонагревателя при соблюдении пользователем требований данного Руководства.

Для произведения гарантийного ремонта предоставление данного Паспорта обязательно!

Водонагреватель ЭВН не подлежит гарантийному ремонту (обслуживанию) в случаях:

1. Условия эксплуатации не соответствуют требованиям Руководства по эксплуатации.

2. Водонагреватель используется не по назначению или в комплектации, не соответствующей Руководству по эксплуатации.

3. Корпус водонагрівача або його частини мають сліди механічних пошкоджень або корозії від агресивних речовин.

4. Наявність бруду та/або сторонніх предметів всередині водонагрівача.